เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อผูกมัดระหว่างลูกค้ากับไบค์ออนไลน์ไทย โดยท่านตกลงว่า ลูกค้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย โดยทำการสั่งซื้อการสั่งซื้อหรือการซื้อสินค้าบน Bikeonline-Thai ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยกเว้นแต่ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่โพสต์บนเว็บไซต์ในขณะที่ลูกค้าวางสินค้าหรือปรับเปลี่ยนคำสั่งซื้อการสั่งซื้อจะควบคุมคำสั่งซื้อที่เป็นปัญหาและการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทยและอยู่ในอำนาจศาลของศาลไทย

คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือลิงก์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ หรือ คุณจะจำกัด หรือ ขัดขวางการใช้  หรือ ยับยั้งการใช้หรือการใช้งานโดยบุคคลอื่น 

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณมีอยู่ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสามารถใช้สำหรับการเปรียบเทียบคำสั่ง

ก่อนวางจำหน่ายและข้อเสนอพิเศษ หากเป็นเช่นนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงจุดเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ Bikeonline-Thai นี้เท่านั้น. เว็บไซต์อื่นใดที่คุณเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง 

เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าการขายสามารถสรุปเป็นภาษาอังกฤษและประเทศไทยและไม่มีข้อกำหนดในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสาธารณะ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย ไบค์ออนไลน์ไทย - บริษัท เอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย

2. สัญญาของเรา

คุณจะมีโอกาสตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลใด ๆ ในการสั่งซื้อของคุณตามลำดับจนกว่าคุณจะคลิกปุ่มยืนยันส่งคำสั่งซื้อ.

หลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้วเราจะแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่คุณได้สั่งซื้อไว้ เราจะส่งรายละเอียดเดียวกันนี้กับคุณทางอีเมล โปรดทราบว่าอีเมลฉบับนี้เป็นการรับรู้ไม่ใช่การยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ

การยอมรับคำสั่งซื้อของคุณและการสร้างสัญญาที่จะมีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา(ผู้ขายและผู้ซื้อ)จะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ทำการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆก็ตาม ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะได้รับการอธิบายผ่านทางอีเมลหรือไลน์แอพพลิเคชั่นหรือทางโทรศัพท์

เมื่อตัดสินใจว่าจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือไม่ เราอาจใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณรวมทั้งข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ดำเนินการเครดิตของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบว่ารายละเอียดการชำระเงินของคุณไม่สามารถอนุมัติได้จากเหตุผลใดและอาจเชิญให้คุณชำระเงินด้วยวิธีอื่น

3. ราคาและการชำระเงิน

ราคาและค่าบริการทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นสกุลเงินบาท ต้นทุนทั้งหมดของใบสั่งซื้อของคุณจะเป็นราคาของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ยกเว้นหมวกนิรภัยและอื่น ๆ ที่เราระบุไว้ต่างหาก ราคาของหมวกนิรภัยและสินค้าเฉพาะไม่รวมภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายเนื่องจากจะจัดส่งให้คุณ(ผู้ซื้อ)

โดยตรงจากต่างประเทศ 

ราคาข้อเสนอและผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ หากสิ่งที่ไม่พร้อมใช้งานเราอาจเสนอทางเลือกให้คุณ

เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดในไซต์นี้มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบางครั้งข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อเราจะแจ้งให้คุณทราบและถามคุณว่าคุณต้องการดำเนินการสั่งซื้อหรือยกเลิกต่อไปหรือไม่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เรารับชำระเงินผ่าน PayPal บัตรเครดิตหรือโอนเงินหรือเงินสด ใบสั่งซื้อทั้งหมดของคุณจะไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่าจะได้รับการชำระเงินและเคลียร์สินค้า

จะส่งสินค้าจากคลังสินค้าของเราถึงคุณหรือจะสั่งซื้อไปยังผู้จัดจำหน่ายของเรา

การชำระเงินผ่าน Paypal และ Credit Card อาจมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารจะเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด

4.กระบวนการขั้นตอนการสั่งซื้อ

โดยทั่วไปคำสั่งซื้อของคุณอยู่ในรูปแบบการจัดส่งตามความต้องการซึ่งหมายความว่า บริษัท ไบค์ออนไลน์ไทยไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา

หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับใบสั่งซื้อของคุณและการชำระเงินทั้งหมด เราจะสั่งซื้อกลับไปยังผู้จัดจำหน่ายของเราในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ดังนั้นราคาทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการศุลกากร ยกเว้นหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยจะถูกจัดส่งถึงคุณโดยตรงจากผู้จัดจำหน่ายของเราในต่างประเทศดังนั้นคุณต้องทำค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการศุลกากรด้วยตัวคุณเอง Bikeonline-Thai 

จะช่วยสนับสนุนให้คุณสำหรับพิธีการศุลกากร

ในกรณีที่ผู้ขายไม่มีสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการในสต็อกเราจะแจ้งให้คุณทราบภายใน 5 วันทำการและคุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้

5. การจัดส่งสินค้า

(5.1) สำหรับสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า 

สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมงโดยวิธีจัดส่งภายในประเทศ

(5.2) สำหรับสินค้าที่ต้องการจากต่างประเทศ:

  (5.2.1) จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ นับจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

  (5.2.2) จากยุโรป

โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 5 สัปดาห์นับจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

(5.3) สำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศ

เราขอขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ โปรดติดต่อเราเพื่อรับทราบค่าขนส่งระหว่างประเทศ

เพื่อลดต้นทุนการจัดส่งเราสามารถจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านในประเทศไทย

เราสามารถให้หมายเลขติดตามสินค้าแก่คุณในการติดตามแพ็คเกจสินค้าของคุณได้ด้วยตัวเอง

6. การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ

ลูกค้าโปรดทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากการจัดส่งระหว่างประเทศ

คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าเราจะกลับมาสั่งซื้อไปยังผู้จัดจำหน่ายของเรา โปรดทราบว่าเรามักจะกลับมาสั่งสินค้าให้พวกเขาหลังจากเวลา 18.00 น.

หากคุณต้องการเปลี่ยนสีขนาดและอื่น ๆ ของคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนคำสั่งซื้อหลังจากผ่านไป 1 วันทำการค่าแลกเปลี่ยนเป็น 25%

เมื่อคุณได้รับสินค้าแล้วค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนคือ 30%

7. การส่งคืนสินค้า

ลูกค้าได้ยอมรับและตกลงที่จะตรวจสอบสินค้าและเอกสารการจัดส่งทั้งหมดอย่างละเอียดและรอบคอบเมื่อสินค้าจัดส่งมอบถึงลูกค้า

การยอมรับการคืนสินค้าจะต้องเกิดขึ้นภายใน 7 วัน หลังสินค้าจัดส่งมอบถึงลูกค้า ในสภาพใหม่ไม่ได้ใช้งานกับกล่องเดิมและ / หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีแท็กทั้งหมดที่แนบมาและอาจมีค่าธรรมเนียมการเติม 30% ..

จะไม่มีการส่งคืนหรือแลกกับสินค้าที่เกิดความเสียหายกับสินค้าที่ใช้คำสั่งซื้อพิเศษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและหมวกนิรภัยทั้งหมด

8. ความเสียหายหรือการที่สินค้าไม่ครบตามจำนวน

การที่สินค้าไม่ครบตามจำนวนในการส่งมอบหรือความเสียหายในระหว่างการขนส่งต้องมาพร้อมกับการรายงานความเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเวลาที่พบว่าสินค้านั้นได้รับความเสียหาย หากเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งจะเห็นได้ชัดเจนในการเปิดหีบห่อพัสดุจะต้องส่งคืนให้กับผู้ให้บริการ เพื่อรับรายงานให้รับทราบถึงความเสียหาย เราจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ โดยไม่มีรายงานความเสียหายที่ถูกต้อง ควรส่งคืนสินค้าที่เสียหายทั้งหมด หากข้อเรียกร้องของคุณถูกต้อง เราจะเปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย โปรดชำระค่าจัดส่งคืน การร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายและ / หรือการที่สินค้าไม่ครบตามจำนวน จะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วัน การส่งคืนสินค้าใด ๆ จะต้องประกอบด้วยสำเนาของใบกำกับการขาย เราจะไม่รับการส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

9. การรับประกัน

ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ของสินค้าจะต้องได้รับการแจ้งทันที สำหรับรายการ OEM ที่จำหน่ายโดยผู้ผลิตรับประกัน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตโดยเรามีการรับประกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน การรับประกันใด ๆ จะตัดสินได้เฉพาะเมื่อมีสำเนาใบกำกับสินค้าการขาย ค่าจัดส่งระหว่างประเทศไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรับประกันหรือการแลกเปลี่ยนใด ๆ

10. การป้องกันข้อมูล

รายละเอียดของคุณจะถูกใช้โดย Bikeonline-Thai เพื่อใช้ในการประมวลผลคำสั่ง รายละเอียดของคุณจะไม่ถูกส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม

ในกรณีที่มีการร้องเรียนทางกฎหมายเราใช้ที่อยู่ธุรกิจของเรา

ไบค์ออนไลน์ไทย 191/52 หมู่บ้านกัสโต้ รามคำแหง ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240